Wprowadzone przez maicoAdm

Uroczystość otwarcia sali dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

W poniedziałek 8 kwietnia 2013 roku odbyła się uroczystość otwarcia kolejnej sali dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zmodernizowanej dzięki wsparciu firmy patronackiej. Sala 308 w budynku Hydro WILiŚ jest salą wykładową na około 60 miejsc i została objęta patronacką opieką firmy MAICO Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. […]