Uroczystość otwarcia sali dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

W poniedziałek 8 kwietnia 2013 roku odbyła się uroczystość otwarcia kolejnej sali dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, zmodernizowanej dzięki wsparciu firmy patronackiej.

Sala 308 w budynku Hydro WILiŚ jest salą wykładową na około 60 miejsc i została objęta patronacką opieką firmy MAICO Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31. Sala ta została wyremontowana i wyposażona w sprzęt multimedialny przez firmę MAICO Poland sp. z o.o.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele firmy MAICO Poland sp. z o.o.: pan Zbigniew Goszczycki – Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu oraz pan Michał Meissner – Kierownik Działu Handlowego.

Na uroczystości nasz Wydział był reprezentowany przez: pana dr hab. inż. Ireneusza Kreję, prof. nadzw. PG – dziekana, panią mgr inż. Katarzynę Grudzień Dawidowicz – dyrektor administracyjną, pana dr hab. inż. Roberta Jankowskiego, prof. nadzw. PG – prodziekana ds. kształcenia, pana dr inż. Arkadiusza Ostojskiego, doc. PG – prodziekana ds. studiów oraz pana dr hab. inż. Waldemara Magdę – prodziekana ds. rozwoju i współpracy.
Dziekan naszego Wydziału – dr hab. inż. Ireneusz Kreja, prof. nadzw. PG, przekazał na ręce pana dyrektora Zbigniewa Goszczyckiego serdeczne podziękowania oraz specjalny dyplom dziękczynny.